• 09104399868
  • 09149669676
  • پشتیبان سیستم: علیرضا جوانمرد

رزرو غذا

چلو کوبیده نگین دار

158,000ریال

غذای اصلی

  • توضیحات
  • مواد استفاده شده

گوشت ،پیاز ،ادویه

برگشت