• 09104399868
  • 09149669676
  • پشتیبان سیستم: علیرضا جوانمرد

رزرو غذا

زرشک پلوبامرغ

139,500ریال

غذای اصلی

  • توضیحات
  • مواد استفاده شده

یک عذای بینظیر

مرغ ،زعفران،زرشک

برگشت