• 09141192437
  • 04431942095
  • پشتیبان سیستم: مهندس بنی هاشمی

رزرو غذا

چلو کوبیده نگین دار

1,000,000ریال

غذای اصلی

  • توضیحات
  • مواد استفاده شده

گوشت ،پیاز ،ادویه

برگشت