• 09141192437
  • 04431942095
  • پشتیبان سیستم: مهندس بنی هاشمی

رزرو غذا

زرشک پلوبامرغ

900,000ریال

غذای اصلی

  • توضیحات
  • مواد استفاده شده

یک عذای بینظیر

مرغ ،زعفران،زرشک

برگشت