• 09141192437
  • 04431942095
  • پشتیبان سیستم: مهندس بنی هاشمی

رزرو غذا

رزرو غذا

لطفا تاریخ و وعده مورد نظر خود را وارد کنید
آیا تمایل دارید با برنچ ایرانی غذا سرو شود؟ (در صورت سرو غذا همراه با برنج ایرانی مبلغ 50000 ریال بر قیمت غذا اضافه خواهد شد.)