• 09141192437
  • 04431942095
  • پشتیبان سیستم: مهندس بنی هاشمی

منو غذاخوری پردیس دانشگاه ارومیه

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی

گوشت چرخ کرده گوسفندی، پیاز،فلفل سیاه و نمک .
قیمت 1,000,000 ریال
چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب

جوجه ،ماست زعفران ،پیاز.
قیمت 1,100,000 ریال
چلوبرگ سلطانی

چلوبرگ سلطانی

فیله گوساله ،پیاز ،سینه مرغ.
قیمت 1,300,000 ریال
چلوبرگ مخصوص

چلوبرگ مخصوص

گوشت راسته،روغن زیتون،پیاز .
قیمت 1,800,000 ریال
زرشک پلوبامرغ

زرشک پلوبامرغ

مرغ ،زعفران،زرشک.
قیمت 900,000 ریال
چلو کوبیده نگین دار

چلو کوبیده نگین دار

گوشت ،پیاز ،ادویه.
قیمت 1,000,000 ریال
چلو ماهی

چلو ماهی

.
قیمت 1,600,000 ریال
چلوکوبیده مخصوص

چلوکوبیده مخصوص

.
قیمت 1,100,000 ریال
چلوجوجه سلطانی

چلوجوجه سلطانی

.
قیمت 1,100,000 ریال
چلوبختیاری

چلوبختیاری

.
قیمت 1,500,000 ریال
چلو جوجه لقمه ای

چلو جوجه لقمه ای

.
قیمت 1,500,000 ریال